|

Employer

Our services , helps you be more successful in business

Talent Search

01
Register to use the service

Mô tả dịch vụ: 

Mycareer tìm kiếm và tuyển chọn hồ sơ ứng viên theo đúng các đặc điểm, yêu cầu của khách hàng. Khách hàng toàn quyền phỏng vấn, tuyển chọn và phản hồi kết quả phỏng vấn cho Mycareer biết trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ ứng viên. Đối với dịch vụ này, Mycareer chỉ cung cấp hồ sơ ứng viên và không can thiệp vào quá trình phỏng vấn, tuyển chọn ứng viên.  

Lợi ích khách hàng:

 • Nguồn ứng viên dồi dào, dễ lựa chọn; 
 • Không mất nhiều thời gian tìm kiếm ứng viên; 
 • Chi phí phù hợp với ngân sách giới hạn (từ 10% - 20% tổng thu nhập năm); 
 • Chỉ thanh toán 100% phí dịch vụ khi Mycareer hoàn thành trách nhiệm bảo hành./.

Long-term Recruitment Solution

02
Register to use the service

Mô tả dịch vụ: Chuyên gia Mycareer sẽ thực hiện vai trò tư vấn độc lập giúp khách hàng tuyển dụng thành công những con người đạo đức, tài năng và có tố chất phù hợp nhất cho công việc. Quá trình tư vấn được thực hiện liên tục từ khâu phân tích nhu cầu tuyển dụng, soạn thảo tài liệu trước khi tuyển dụng, tham gia phỏng vấn, tuyển chọn và đàm phán lương, thưởng với ứng viên (nếu khách hàng yêu cầu). 

Lợi ích khách hàng:

 • Nguồn ứng viên dồi dào, dễ lựa chọn; 
 • Không mất nhiều thời gian tìm kiếm ứng viên; 
 • Có chuyên gia tham gia tư vấn, tuyển chọn nhân sự;
 • Tỷ lệ ứng viên đầu tiên thử việc thành công lên đến trên 70%; 
 • Thời gian bảo hành lên đến 180 ngày (06 tháng); 
 • Chỉ thanh toán 100% phí dịch vụ khi tuyển dụng thành công./.

Contract Staffing

03
Register to use the service

Mô tả dịch vụ: 

Chuyên gia Mycareer sẽ thực hiện vai trò tư vấn độc lập giúp khách hàng tuyển dụng thành công những con người đạo đức, tài năng và có tố chất phù hợp nhất cho công việc. Quá trình tư vấn được thực hiện liên tục từ khâu phân tích nhu cầu tuyển dụng cho đến khi ứng viên làm việc đủ 365 ngày. Hàng quý, chuyên gia chúng tôi sẽ thảo luận với doanh nghiệp các mục tiêu và kết quả công việc của ứng viên đồng thời đưa ra các lời khuyên, giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhằm đảm bảo sự thành công cho khách hàng và lẫn ứng viên. 

Lợi ích khách hàng:

 • Không mất nhiều thời gian tìm kiếm ứng viên; 
 • Được hướng dẫn sử dụng các công cụ hiện đại trong phỏng vấn; 
 • Có chuyên gia tham gia tư vấn, tuyển chọn nhân sự;
 • Chỉ thanh toán 100% phí dịch vụ khi tuyển dụng thành công;
 • Thời gian bảo hành lên đến 365 ngày hoặc 03 ứng viên;
 • Được bảo hiểm đạo đức nghề nghiệp lên đến 01 tỷ đồng./.

Associate HR Department

04
Register to use the service

Tuỳ thuộc vào dự án và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp linh hoạt đáp ứng tốt nhất cho mục đích kinh doanh và các yêu cầu về pháp lý của Quý công ty.

Các giải pháp bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, tính và chi trả lương, quản lý nhân sự, đánh giá hiệu suất và các hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.

HR Consulting

05
Register to use the service

Trường hợp Quý công ty cần tìm kiếm đối tác xuất khẩu lao động đi các thị trường nước ngoài, vui lòng liên hệ để nhận được sự tư vấn tốt nhất.