|
Banner MyCareer

Trưởng phòng thiết kế và đấu thầu nội thất

MS: MJ0001039

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Da Nang, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 05 years
Salary Range
$1,000 - $2,000
Job Level
Manager
Category
Architecture & Planning

What we can offer

 • - Work Location: Da Nang, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,000 - $2,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Architecture & Planning
 • - Experience: ≥ 05 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: Akan - Basic
 • - Computer Skills: Autocad
 • - Specialist Skills: Architectural design, Shopdrawing 2D / Drafter, Shopdrawing 3D / 3D Modeler / Drafter
 • - Soft Skills: Communication Skills, Presentation Skills, Teamwork Skills, Problem Solving
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Chịu trách nhiệm Quản lý & điều phối công việc của phòng thiết kế và đấu thầu;
 • Lên ý tưởng, đề xuất phương án thiết kế, thực hiện bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công;
 • Làm việc với các bộ phận khối kinh doanh, lên kế hoạch cho từng thời điểm, xu hướng;
 • Tham mưu lãnh đạo các phương án giải pháp liên quan tới công việc của phòng Thiết kế (Tuyển dụng, đào tạo, đề xuất chế độ lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển nhân viên do Trưởng phòng thiết kế quản lý).
 • Phụ trách thực hiện thiết kế, triển khai thiết kế;
 • Giám sát thiết kế và theo dõi quá trình triển khai bản vẽ thực hiện thi công
 • Triển khai các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs