|
Banner MyCareer

Quản lý dự án nội thất

MS: MJ0001041

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Da Nang, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 05 years
Salary Range
Negotiable
Job Level
Manager
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Da Nang, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: Negotiable
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 05 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: Akan - Basic
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Word
 • - Specialist Skills: Construction method
 • - Soft Skills: Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Đảm bảo các dự án, công trình nội thất hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng.
 • Tổ chức lập và quản lý kế hoạch thi công, biện pháp thi công, kế hoạch nhân lực, vật tư, thiết bị tổng thể và chi tiết
 • Tổ chức và điều phối hoạt động thi công trên công trường theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động;
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát các tổ, đội nhân công;
 • Quản lý chi phí công trường; 
 • Chủ trì công tác lập hồ sơ nghiệm thu công trình với CĐT, TVGS;
 • Tham gia các cuộc họp với Chủ đầu tư và Tư vấn

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Chỉ Huy Trưởng

Vietnam, Manager

Giám đốc kỹ thuật - Mảng xây dựng cầu đường

Ha Noi, Vietnam, Director

Giám đốc điều hành - Mảng xây dựng cầu đường

Ha Noi, Vietnam, Director

Sales Engineer

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive