|
Banner MyCareer

Giám đốc kỹ thuật - Mảng xây dựng cầu đường

MS: MJ0001043

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Ha Noi, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
$2,000 - $3,000
Job Level
Director
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ha Noi, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $2,000 - $3,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Basic
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Powerpoint, Word
 • - Specialist Skills: Construction method
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

Mô tả công việc:

 • Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Công ty;
 • Trực tiếp quản lý phòng Kế hoạch Kỹ thuật, các dự án, phòng an toàn….
 • Chỉ huy, phối hợp cùng các phòng ban, ban điều hành, thầu phụ tham gia thực hiện dự án hiệu quả;
 • Tham mưu cho GĐ về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng các phương án, giải pháp kỹ thuật thi công đem lại hiệu quả kinh tế;
 • Quản lý đơn giá cho các công việc phổ biến, chủ trì thực hiện dự toán nội bộ và dự toán đấu thầu;
 • Chịu trách nhiệm về các hợp đồng kinh tế, quản lý hợp đồng kinh tế và tổng dự toán;
 • Chủ trì lập biện pháp thi công, phương án giải pháp kỹ thuật thi công cho các công trường;
 • Quản lý kiểm tra, giám sát chất lượng công trình;
 • Quản lý điều hành công tác ATLĐ và vệ sinh môi trường;
 • Kiểm soát thanh quyết toán công trường;
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công..

Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường trở lên;
 • Kinh nghiệm: từ 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương;
 • Đã tham gia quản lý công trình có giá trị 500-1.000 tỷ trở lên;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Chỉ Huy Trưởng

Vietnam, Manager

Quản lý dự án nội thất

Da Nang, Vietnam, Manager

Giám đốc điều hành - Mảng xây dựng cầu đường

Ha Noi, Vietnam, Director

Sales Engineer

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive