|
Banner MyCareer

Giám đốc điều hành - Mảng xây dựng cầu đường

MS: MJ0001044

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Ha Noi, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
$3,000 - $5,000
Job Level
Director
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ha Noi, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $3,000 - $5,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Communication Skills, Presentation Skills, Teamwork Skills, Problem Solving
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm điều hành các bộ phận hiệu quả phù hợp với định hướng chiến lược và phát triển công ty;
 • Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của các bộ phận trực thuộc sự quản lý đáp ứng được kỳ vọng của công ty;
 • Trình bày báo cáo đúng hạn và rõ ràng với tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, chịu trách nhiệm về số liệu tài chính kế toán kể từ khi được bổ nhiệm chính thức;
 • Trình bày các đề xuất cho Ban Giám đốc duyệt, đánh giá tình hình hoạt động các phòng ban, trưởng các bộ phận trong chức năng quản lý;
 • Tổ chức thực hiện quyết định, nhiệm vụ của TGĐ giao;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện  kế hoạch, chiến lược và phương án đầu tư của công ty;
 • Đề nghị phương án, cơ cấu tổ chức, định hướng phát triển công ty;
 • Thực hiện công việc khác khi công ty yêu cầu;

Yêu cầu công việc

 • Có chuyên môn và kinh nghiệm về điều hành doanh nghiệp xây dựng;
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trên cương vị Giám đốc hoặc các vị trí tương đương;
 • Có kinh nghiệm trong hoạch định, quản lý và điều hành doanh nghiệp;
 • Am hiểu pháp luật và các vấn đề quản trị chất lượng;
 • Đã tham gia quản lý đơn vị có doanh thu 700-1.000 tỷ/năm;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Chỉ Huy Trưởng

Vietnam, Manager

Quản lý dự án nội thất

Da Nang, Vietnam, Manager

Giám đốc kỹ thuật - Mảng xây dựng cầu đường

Ha Noi, Vietnam, Director

Sales Engineer

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive