|
Banner MyCareer

Giám đốc tài chính

MS: MJ0001045

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Ha Noi, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
$2,000 - $4,000
Job Level
Director
Category
Finance/Invetment

What we can offer

 • - Work Location: Ha Noi, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $2,000 - $4,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Finance/Invetment
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Basic
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Powerpoint, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

Mô tả công việc:

 • Hoạch định chiến lược tài chính của Tập đoàn. Xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược tài chính trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể theo định hướng đầu tư kinh doanh của Tập đoàn;
 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính của công ty và các đơn vị thành viên;
 • Phân tích và thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính. Theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra các công cụ quản trị, dự báo rủi ro tài chính;
 • Phân tích, quản lý cơ cấu đầu tư, hoạch định ngân sách vốn đầu tư;
 • Tham mưu Lãnh đạo Tập đoàn các phương án huy động vốn, phương án đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận;
 • Tổ chức, kiểm soát và cải tiến hoạt động của Ban Tài chính – Kế toán chuyên nghiệp và theo các chức năng – nhiệm vụ của Tập đoàn và Các Cty thành viên;
 • Nghiên cứu các chính sách/qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đề xuất/tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về các thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách luôn tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ tính hình Tài chính của Tập đoàn;
 • Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan thuế, ngân hàng và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành và điều phối các báo cáo tài chính nội bộ và bên ngoài bao gồm báo cáo quản lý, báo cáo chi phí, kiểm toán và đánh giá các báo cáo tài chính và báo cáo thuế cho bộ phận kế toán cũng như toàn thể công ty và mở rộng quan hệ với các Ngân hàng để thu xếp Nguồn vốn hoạt động cho Tập đoàn.
 • Thiết lập các chính sách, thủ tục và các chương trình để đảm bảo thực hành kế toán tổ chức hiệu quả và phòng ngừa rủi ro;
 • Đảm bảo rà soát quy trình kiểm soát nội bộ được thực hiện, và duy trì quản lý tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng;
 • Phát triển và đào tạo nhân viên các chi nhánh về nâng cao nghiệp vụ, giám sát hiệu suất công việc và góp ý hoặc phản hồi nhân viên nhằm mục đích cải thiện, và giúp đỡ khi cần thiết;
 • Làm các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Tập đoàn;

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Đầu tư;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt & đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;
 • Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Kiểm toán;
 • Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm;
 • Thái độ tích cực, chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao trong công việc và sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

No data available