|

Nguyễn Văn Bang

 

Chuyên gia của chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Với kinh nghiệm trên 15 năm quản lý an toàn trong các Công ty chuyên nghiệp và đặc biệt là các Công ty xây dựng quản lý an toàn theo chuẩn OHSAS. Ông Nguyễn Văn Bang có đủ năng lực để thực hiện các việc sau

  • Khảo sát, đánh giá hệ thống quản lý an toàn tại các Nhà thầu thi công xây dựng;
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn OHSAS;
  • Huấn luyện các chương trình quản lý an toàn chuyên sâutrong lĩnh vực xây dựng;
  • Khảo sát năng lực cấp Quản lý an toàn tại dự án, Giám sát an toàn, An toàn viên;

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

  • Công ty xây dựng ACSC (2016 - 2019)  Trưởng phòng An toàn- Sức khoẻ - Môi trường - An ninh;
  • Cotec Healthcare Holdings (2015, 2016): Phó phòng kỹ thuật phụ trách an toàn;
  • Unicons (2007 - 2015): Trưởng phòng an toàn - sức khoẻ - môi trường - an ninh;
  • Pungkook (2004 - 2007): Trưởng phòng an toàn - sức khoẻ - môi trường - an ninh; 
  • Nobland Factory (2002 - 2004): Giám sát an toàn - sức khoẻ - môi trường;