|

Employer

Our services , helps you be more successful in business

Talent Search

01
Register to use the service

Mô tả dịch vụ: 

Mycareer tìm kiếm và tuyển chọn hồ sơ ứng viên theo đúng các đặc điểm, yêu cầu của khách hàng. Khách hàng toàn quyền phỏng vấn, tuyển chọn và phản hồi kết quả phỏng vấn cho Mycareer biết trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ ứng viên. Trong trường hợp cần thiết, chuyên gia Mycareer sẽ thực hiện vai trò tư vấn độc lập giúp khách hàng tuyển dụng thành công những con người đạo đức, tài năng và có tố chất phù hợp nhất cho công việc. Quá trình tư vấn được thực hiện liên tục từ khâu phân tích nhu cầu tuyển dụng, soạn thảo tài liệu trước khi tuyển dụng, tham gia phỏng vấn, tuyển chọn và đàm phán lương, thưởng với ứng viên (nếu khách hàng yêu cầu). 

Lợi ích khách hàng:

  • Nguồn ứng viên dồi dào, dễ lựa chọn; 
  • Không mất nhiều thời gian tìm kiếm ứng viên; 
  • Chỉ thanh toán 100% phí dịch vụ khi Mycareer hoàn thành trách nhiệm bảo hành./.

Long-term Recruitment Solution

02
Register to use the service

Mô tả dịch vụ: Chúng tôi thực hiện những chiến dịch tuyển dụng trong những trường hợp Quý khách hàng cần tuyển dụng số lượng nhân sự lớn trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu của dự án. 

Lợi ích khách hàng:

  • Giúp khách hàng rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự; 
  • Đảm bảo mục tiêu kinh doanh của khách hàng;
  • Bảo hành trong trường hợp ứng viên thử việc không thành công; 
  • Chỉ thanh toán 100% phí dịch vụ khi tuyển dụng thành công./.

Contract Staffing

03
Register to use the service

Mô tả dịch vụ: 

Chúng tôi cung cấp nhân sự trong những trường hợp khách hàng cần đội ngũ nhân sự khẩn cấp, ngắn hạn, đồng thời hạn chế tối đa những rủi ro về mặt pháp lý. Chúng tôi sẽ cùngđồng hành với khách hàng cho đến khi dự án hoàn tất.

Lợi ích khách hàng:

  • Không mất nhiều thời gian tìm kiếm ứng viên; 
  • Tránh những rủi ro về mặt pháp lý;
  • Chi phí dịch vụ phù hợp;

Associate HR Department

04
Register to use the service

Tuỳ thuộc vào dự án và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ thiết kế các giải pháp linh hoạt đáp ứng tốt nhất cho mục đích kinh doanh và các yêu cầu về pháp lý của Quý công ty.

Các giải pháp bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, tính và chi trả lương, quản lý nhân sự, đánh giá hiệu suất và các hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.

HR Consulting

05
Register to use the service

Trường hợp Quý công ty cần tìm kiếm đối tác tư vấn nhân sự, vui lòng liên hệ để nhận được sự tư vấn tốt nhất.