|
Banner MyCareer

Giám Đốc Dự Án

MS: MJ0000015

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2004, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và một chi nhánh tại Hồ Chí Minh, mảng kinh doanh chính là thi công cao ốc, khách sạn, nhà xưởng, nhà công nghiệp với tổng số nhân sự hiện tại hơn 300 nhân viên

Work Location
Da Nang, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
$2,000 - $3,000
Job Level
Director
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Da Nang, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $2,000 - $3,000
 • - Other Benefits: Follow company policy

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Word
 • - Specialist Skills: Construction method, Industrial construction
 • - Soft Skills: Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Quản lý hợp đồng đã ký kết với nhà thầu;
 • Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án;
 • Quản lý và điều hành hoạt động của toàn bộ dự án;
 • Liên hệ với Chủ đầu tư/Tư vấn và các đơn vị liên quan nhằm tiến hành hiệu quả công tác thi công;
 • Giám sát và kiểm soát công việc theo hệ thống quản lý chất lượng và xác định các rủi ro trong thi công;
 • Đảm bảo khu vực/hạng mục phụ trách thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn;
 • Kiểm soát đảm bảo an toàn và chất lượng an toàn công trình;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên/Lãnh đạo;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Sát Thi Công

Vietnam, Executive

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager