|
Banner MyCareer

Giám Sát Thi Công

MS: MJ0000023

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2004, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và một chi nhánh tại Hồ Chí Minh, mảng kinh doanh chính là thi công cao ốc, khách sạn, nhà xưởng, nhà công nghiệp với tổng số nhân sự hiện tại hơn 300 nhân viên

Work Location
Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 03 years
Salary Range
$600 - $1,000
Job Level
Executive
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $600 - $1,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách chung của công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Executive
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 03 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Word
 • - Specialist Skills: Quality Management (QM)
 • - Soft Skills: Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Lập kế hoạch triển khai thi công, tiến độ, chất lượng.
 • Đảm bảo thi công tuân thủ các quy trình, quy định trong quá trình thi công và nghiệm thu.
 • Kiểm tra, giám sát công việc thi công của các đội theo các mặt: quản lý về tiến độ; quản lý chất lượng; quản lý ATLĐ.
 • Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc các đội thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ.
 • Lập hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công. 
 • Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, bản vẽ shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công phần xây dựng.
 • Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ; mất ATLĐ.
 • Phối hợp với cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định.
 • Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager