|
Banner MyCareer

Giám đốc sản xuất sản phẩm nội thất

MS: MJ0001040

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Da Nang, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
Negotiable
Job Level
Manager
Category
Architecture & Planning

What we can offer

 • - Work Location: Da Nang, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: Negotiable
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Architecture & Planning
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Excel, Outlook, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về lựa chọn phương pháp, cách thức sản xuất mỗi mặt hàng;
 • Xây dựng kế hoạch tiến độ, kế hoạch năng lực sản xuất;
 • Thiết lập các cải tiến trong quá trình sản xuất;
 • Lên kế hoạch sản xuất và triển khai tổ chức sản xuất. Chịu trách nhiệm về kế hoạch sản xuất hoàng hóa và chất lượng hàng hóa;
 • Tổ chức, bố trí, sắp xếp lực lượng CBNV trong Nhà máy để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các thiết bị được giao theo quy định;
 • Phân công trách nhiệm cho mỗi hoạt động; Kiểm soát các quy trình thực hiện công việc; 
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm (QA) và kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC);
 • Theo dõi và báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày, nêu ra những vướng mắc khó khăn, cũng như dự báo tình hình sản xuất cho cấp trên và các bộ phận liên quan để kịp thời có hướng xử lý;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn 5S, an toàn cho toàn thể cán bộ công nhân viên;
 • Đề xuất cải thiện môi trường sản xuất của công ty;
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra đánh giá tình trạng của thiết bị để lập kế hoạch sửa chữa hàng năm;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Trưởng phòng thu mua

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Senior Interior Design Manager

Ho Chi Minh, Vietnam, Director