|
Banner MyCareer

Giám đốc Kinh doanh

MS: MJ0001057

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer là Đơn vị cung cấp các thiết bị cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, tin học, tự động hóa, hệ thống báo cháy,... Với hơn 12 năm hoạt động và không ngừng nâng cao và hoàn thiện các dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho khách hàng, nhằm đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 05 years
Salary Range
$2,000 - $3,000
Job Level
Manager
Category
Electrical/Electronics

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $2,000 - $3,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách của Công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Electrical/Electronics
 • - Experience: ≥ 05 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Excel, Outlook, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Communication Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills, Problem Solving
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships, Innovation Management, Strategic Vision

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Lên kế hoạch kinh doanh cho Công ty; 
 • Thiết lập các mối quan hệ, hỗ trợ nhân viên tiếp xúc khách hàng, tìm dự án và triển khai dự án; 
 • Theo dõi, đốc thúc các nhân viên trong phòng hoàn thành công việc; 
 • Lập báo cáo tuần, tháng, quý để kiểm soát tồn đọng vướng mắc của dự án để đẩy nhanh tiến độ và hoàn tất thủ tục thanh toán của dự án trong thời gian sớm nhất; 
 • Phối hợp với các Trưởng phòng khác trong công ty có liên quan đến quy trình bán hàng, thanh toán, xuất nhập vật tư nhằm đẩy mạnh hiệu quả công việc và giảm thiểu mọi rủi ro; 
 • Cập nhật thông tin thường xuyên với khách hàng, Ban giám đốc, để có phương hướng chỉ đạo nhân viên trong phòng; 
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tham mưu cho Ban giám đốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên dự án và mở rộng thị trường của công ty; 
 • Điều động, phân công công việc các nhân viên trong phòng thiết kế phù hợp với từng giai đoạn, tính chất công việc; 
 • Đề xuất tuyển dụng nhân viên;
 • Điều phối, kiểm tra, hướng dẫn nhân viên thuộc bộ phận thực hiện công việc, kế hoạch được giao; 
 • Theo dõi, đề xuất kết quả đánh giá thực hiện công việc của nhân viên;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

No data available