|
Banner MyCareer

Giám đốc đầu tư

MS: MJ0001060

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer là Tập đoàn được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Với hơn 25 năm phát triển trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn không ngừng lớn mạnh và đồng hành với sự phát triển của Đất nước trong giai đoạn "Đổi mới" và "Hội nhập" với kinh tế toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển đó, khách hàng chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm vị trí sau:

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
$5,000 - $8,000
Job Level
Director
Category
Finance/Invetment

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $5,000 - $8,000
 • - Other Benefits: Theo thoả ước lao động, quy định công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Finance/Invetment
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Senior
 • - Computer Skills: Excel, Outlook, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills, Critical Thinking, Problem Solving
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty xác lập mô hình kinh doanh có hiệu quả
 • Chủ trì công tác lập kế hoạch tổng thể đầu tư dự án và đề xuất đầu tư dự án.
 • Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và lập mô hình tài chính cho các dự án.
 • Thực hiện các nghiên cứu khả thi (FS)và phân tích tài chính các dự án bất động sản. Thẩm định tài chính của dự án;
 • Theo dõi, đánh giá, chuẩn bị pháp lý đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Phân tích, đánh giá, lập báo cáo, thẩm định các dự án đầu tư.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầu tư.
 • Tìm kiếm kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án đầu tư của Công ty.
 • Tham gia cho ý kiến vào quá trình thiết kế, lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch marketing, bán hàng nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.
 • Chuẩn bị tài liệu về dự án để giới thiệu với các nhà đầu tư (thông tin ghi nhớ, file trình bày, báo cáo phân tích tài chính) bằng phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Phát triển nhiều bài thuyết trình/nghiên cứu khả thi/kế hoạch kinh doanh/báo cáo định giá /đề xuất đầu tư, giả định hoạt động, dự báo, cấu trúc tài chính và pháp lý, mô hình định giá, kịch bản, phân tích độ nhạy.
 • Chủ trì công tác làm việc với các cơ quan, Sở ban ngành nhằm hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ tiến trình phát triển dự án.
 • Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong Ban.
 • Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của Ban.
 • Xây dựng và tổ chức nguồn lực của Ban để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban với chi phí nguồn lực tối ưu.
 • Phối hợp tuyển dụng; đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; đánh giá kết quả công việc CBNV của Ban.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

No data available