|
Banner MyCareer

Giám đốc Sales & Marketing BĐS

MS: MJ0001062

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer là Tập đoàn được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Với hơn 25 năm phát triển trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn không ngừng lớn mạnh và đồng hành với sự phát triển của Đất nước trong giai đoạn "Đổi mới" và "Hội nhập" với kinh tế toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển đó, khách hàng chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm vị trí sau:

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
$4,000 - $6,000
Job Level
Director
Category
Real Estate

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $4,000 - $6,000
 • - Other Benefits: Follow company policy

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Real Estate
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language:
 • - Computer Skills: Excel, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Tham mưu, xây dựng, điều hành, triển khai, thực hiện các hoạt động thuộc mảng kinh doanh sản phẩm bất động sản
 • Hoạch định và tổ chức thực hiện công tác bán hàng
 • Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
 • Xây dựng các chương trình, chính sách phục vụ, chăm sóc khách hàng.
 • Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu của Tập Đoàn.
 • Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính đã phê duyệt một cách hiệu quả.
 • Đảm bảo hoạt động kinh doanh phải có lãi;
 • Tham gia phản biện và thẩm định các sản phẩm mới của Tập đoàn

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs