|
Banner MyCareer

Giám đốc Nhân sự

MS: MJ0001087

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Được thành lập từ năm 2009 với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của toàn thể công nhân viên và Ban lãnh đạo, khách hàng Mycareer đã dần khẳng định thương hiệu và trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu trên thị trường.

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 03 years
Salary Range
$1,000 - $2,000
Job Level
Manager
Category
Human Resources

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,000 - $2,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách của Công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Human Resources
 • - Experience: ≥ 03 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language:
 • - Computer Skills: Excel, Outlook, Powerpoint, Word
 • - Specialist Skills: Human resource policies, Human resource management process, Human resource planning
 • - Soft Skills: Communication Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills, Problem Solving
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships, Coaching

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ phúc lợi;
 • Đề xuất, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty;
 • Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và giữ chân người tài;
 • Thiết lập các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác nhân sự với mục đích tăng năng suất & hiệu quả làm việc, tăng tính tuân thủ và thống nhất trong toàn Công ty, bảo đảm tính thực tế và phù hợp với pháp luật liên quan;
 • Xây dựng và quản trị hệ thống KPI về mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và các chính sách nhằm khuyến khích và tạo động lực phát triển đội ngũ nhân sự và giám sát việc thực hiện;
 • Tham mưu và hỗ trợ các phòng/ban xây dựng lộ trình phát triển nhân viên trong Công ty;
 • Chi tiết sẽ trɑo đổi trong buổi phỏng vấn;

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự hoặc các ngành có liên quan;
 • Nắm vững kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và luật pháp liên quan đến quản lý lao động;
 • Có khả năng làm việc với nhân sự; giao tiếp; truyền đạt và lắng nghe; hướng dẫn; giải quyết xung đột;
 • Có khả năng huấn luyện, đào tạo nhân viên trong bộ phận;
 • Có kỹ năng quản lý; lập kế hoạch; giám sát và điều phối; đánh giá hiệu quả và báo cáo;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Recruitment Consultant

Ho Chi Minh, Vietnam, Team Leader