|
Banner MyCareer

Chỉ huy trưởng MEP

MS: MJ0001090

Mycareer.vn's client

Quantity:

Khách hàng của Mycareer là Đơn vị cung cấp các thiết bị cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, tin học, tự động hóa, hệ thống báo cháy,... Với hơn 12 năm hoạt động và không ngừng nâng cao và hoàn thiện các dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho khách hàng, nhằm đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường

Work Location
Da Nang, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
$1,000 - $1,500
Job Level
Manager
Category
HVAC

What we can offer

 • - Work Location: Da Nang, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,000 - $1,500
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: HVAC
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language:
 • - Computer Skills: Not required
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Quản lý, và giám sát hoạt động thi công tại công trường;
 • Phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư để thực hiện dự án đạt hiệu quả tốt nhất;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ dự án;
 • Thực hiện nghiệm thu nội bộ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan;
 • Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường;
 • Thực hiện các báo cáo công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

No data available