|
Banner MyCareer

Giám đốc kinh doanh

MS: MJ0001097

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
$2,000 - $2,500
Job Level
Director
Category
Furniture/Handicraft & Fine Arts

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $2,000 - $2,500
 • - Other Benefits: + Lương tháng 13,14,15 + Đào tạo cho cấp quản lý

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Furniture/Handicraft & Fine Arts
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Excel, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

• Xây dựng, triển khai, giám sát Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của Khối Kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Ban TGĐ theo hàng năm và dài hạn.
• Xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh, phát triển và quản lý hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên cấp dưới.
• Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày và xử lý các vấn đề kinh doanh hiệu quả
• Có khả năng tham vấn cho Ban TGĐ các chiến lược kinh doanh như chính sách bán hàng, marketing, quảng cáo, chương trình khuyến mãi...
• Gặp gỡ khách hàng, đối tác thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh
• Phát triển ý tưởng kinh doanh mới bao gồm cả kế hoạch quảng cáo – truyền thông.
• Quan hệ với các đối tác trong phạm vi công việc phát triển mạng lưới kinh doanh, kế hoạch kinh doanh
• Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch chỉ tiêu cam kết của Phòng kinh doanh.
• Tuyển dụng, quản lí, giám sát, đánh giá, huấn luyện đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh cấp dưới.
• Xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, form mẫu trong phòng kinh doanh.
• Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
• Tham gia các công tác, hoạt động chung của phòng ban, công ty.
• Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

QC Manager (Furniture)

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager