|
Banner MyCareer

.NET Developer

MS: MJ0001101

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer là Đơn vị cung cấp các dịch vụ phần mềm đa dạng và phong phú cho khách hàng trên toàn thế giới. Với hơn 100 kỹ sư phần mềm full-stack tài năng và dày dặn kinh nghiệm, hồ sơ năng lực của chúng tôi đã ghi nhận những giải pháp tiết kiệm chi phí cho Khách hàng

Work Location
Da Nang, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 03 years
Salary Range
$1,000 - $2,000
Job Level
Team Leader
Category
IT-Software

What we can offer

 • - Work Location: Da Nang, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,000 - $2,000
 • - Other Benefits: Thưởng (có thể lên đến 4 tháng lương/năm) cho những dự án hiệu quả, thưởng nhân dịp lễ, tết; Chương trình chăm sóc sức khỏe Bảo Việt. Các hoạt động nâng cao sức khoẻ như thể thao, picnic ... được tổ chức thường xuyên; Tổ chức các hoạt động training nâng cao kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, tủ sách công đoàn...;

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Team Leader
 • - Category: IT-Software
 • - Experience: ≥ 03 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Not required
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Not required
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

I. Bạn cần có gì?

 • Thành thạo C#, MSSQL Server.
 • Có kinh nghiệm về ASP.NET WebForm, MVC, Web API, Winform.
 • Có kinh nghiệm HTML 5, CSS 3, JavaScript.
 • Có kinh nghiệm về lập trình hướng đối tượng.
 • Có kiến thức về .NET Core, ORM, Entity Framework, SignalR.
 • Có kiến thức về CMS, DotNetNuke, Umbraco là một lợi thế
 • Có kiến thức về Search Engine, NoSQL là một lợi thế.
 • Có kiến thức về RESTFul, Git, Git flow.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về Thiết kế mẫu (design pattern).
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Khả năng làm việc áp lực cao.
 • Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu tiếng Anh tốt.

II. Bạn sẽ làm gì?

 • - Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng trên nền công nghệ .NET;
 • - Phân tích và thiết kế các dự án phần mềm;
 • - Làm việc độc lập và phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Senior Server Engineer

Da Nang, Vietnam, Executive

Game Developer

Da Nang, Vietnam, Executive

Senior React Engineer

Da Nang, Vietnam, Executive

Nodejs Engineer

Da Nang, Vietnam, Executive

Project Manager (IT)

Da Nang, Vietnam, Manager

Game FX Artist (remote, open for expat)

Da Nang, Vietnam, Executive

Senior Game Designer (open for expat)

Da Nang, Vietnam, Manager