|
Banner MyCareer

Giám đốc khối thi công

MS: MJ0001109

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2011, mảng kinh doanh chính là thi công nhà xưởng, nhà công nghiệp với tổng số nhân sự hiện tại hơn 150 nhân viên

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
$3,000 - $4,000
Job Level
Director
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $3,000 - $4,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Autocad, Microsoft Project
 • - Specialist Skills: Construction method, Industrial construction, Quality Management (QM), Quality Assurance (QA)
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

1. Tổ chức quản lý hoạt động chung của Khối thi công (40%)

 • Xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, kiểm soát, báo cáo và cải tiến các hoạt động, các quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Khối Thi công.
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức, đề xuất tuyển dụng và bố trí nhân lực cho Khối.
 • Tổ chức truyền đạt cho các Bộ phận trong Khối hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ đang phụ trách.
 • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (OKR) của Khối.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của các Bộ phận trực thuộc Khối thi công.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Khối (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo, lưu trữ…).
 • Tổ chức bố trí nhân sự kiểm soát các Ban Quản lý dự án về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, môi trường.

2. Tổ chức quản lý chuyên môn tại các dự án (60%)

 • Lập và quản lý kế hoạch xây lắp trên cơ sở kế hoạch chung của Khối thi công.
 • Tổ chức lập và quản lý kế hoạch thi công các dự án.
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát các dự án (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) về tất cả các phương diện tiến độ, chất lượng, khối lượng, rủi ro, ATLĐ, môi trường,… trong quá trình thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao, bảo hành công trình của toàn bộ các dự án.
 • Tổ chức kiểm tra nghiệm thu, chứng kiến thí nghiệm, kiểm nghiệm trong quá trình thi công của nhà thầu (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) của toàn bộ các dự án.
 • Tổ chức kiểm tra (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) giá trị phát sinh và đệ trình phê duyệt phát sinh trong quá trình thi công của toàn bộ các dự án.
 • Xây dựng và áp dụng triển khai các chính sách/ quy định, thủ tục/ quy trình/ hướng dẫn công việc liên quan đến quản lý các nhà thầu phụ, các đơn vị thuê ngoài, kể cả mảng M&E liên quan của Khối thi công.
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ kỹ thuật xây dựng tăng hiệu quả kinh tế cho dự án.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Trưởng phòng an toàn

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Trưởng phòng an ninh

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Branch Director (Main Contractor)

Ha Noi, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Business Development Director (Construction Company)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director