|
Banner MyCareer

Trưởng phòng an ninh

MS: MJ0001111

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2010, có trụ sở chính tại quận 10, mảng kinh doanh chính là thi công nhà xưởng, nhà công nghiệp Tổng số nhân sự hiện tại hơn 150 nhân viên và doanh thu dự kiến năm 2018 đạt 600 tỷ

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
$1,000 - $2,000
Job Level
Manager
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,000 - $2,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Excel, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Communication Skills, Critical Thinking, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 1. Tham gia thiết lập cơ cấu tổ chức, các quy trình, chính sách có liên quan đến công tác an ninh;
 2. Tổ chức, điều hành bộ máy an ninh hoạt động khoa học và hiệu quả;
 3. Điều động, bố trí công việc cho nhân viên phụ trách an ninh tại các công trường;
 4. Đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn, động viên, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của từng nhân viên;
 5. Đảm bảo việc công tác an ninh và bảo vệ tài sản tại công trường;
 6. Quản lý chi phí an toàn;
 7. Báo cáo thống kê.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Trưởng phòng Quản lý Chi Phí Hợp Đồng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Trưởng phòng an toàn

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Giám đốc khối thi công

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director