|
Banner MyCareer

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

MS: MJ0001140

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của MyCareer là một trong những doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp có nhiều kinh nghiệm và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
₫30,000,000 - ₫50,000,000
Job Level
Director
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: ₫30,000,000 - ₫50,000,000
 • - Other Benefits: Chính sách và chế độ theo luật hiện hành của Công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Civil & Industrial Engineer, Engineering
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Các chứng đã nêu tại khung Mô tả công việc

- Skills:

 • - Language: English - Basic
 • - Computer Skills: Not required
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Teamwork Skills, Strong Work Ethic, Planning Skills
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

Yêu cầu ưu tiên:

 • Có chứng chỉ Hành nghề Hoạt động đấu thầu.
 • Có ngoại ngữ khác (tiếng Trung, Nhật,...)
 • Có chứng chỉ về Hợp đồng (FIDIC, ...)
 • Có CCHN Định giá từ hạng 02.

Yêu cầu bắt buộc

 1. Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng; từ 10 năm trở lên.
 2. Từng là PM/SM các công ty tổng thầu chuyên nghiệp hoặc vị trí Trưởng/ Phó phòng Kỹ thuật/ Đấu thầu. Kinh nghiệm vị trí tương đương 3 năm.
 3. Hiểu biết về Hồ sơ Đấu thầu, dự thầu: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, đầu tư công.
 4. Hiểu biết về Biện pháp thi công tổng thể, tổ chức dữ liệu, khối lượng đấu thầu.
 5. Quản lý trên 10 nhân viên.
 6. Làm việc tại Huế (trụ sở chính công ty), và đi công tác ngắn hạn.
 7. Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản.

 

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Giám Sát Thi Công

Vietnam, Executive

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager