|
Banner MyCareer

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

MS: MJ0001143

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của MyCareer là một trong những doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp có nhiều kinh nghiệm và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
₫50,000,000 - ₫60,000,000
Job Level
Manager
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: ₫50,000,000 - ₫60,000,000
 • - Other Benefits: Quyền lợi và chế độ theo luật hiện hành của Công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Civil & Industrial Engineer, Engineering
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Tốt nghiệp Đại học và ưu tiên các chứng chỉ trong phần Mô tả công việc

- Skills:

 • - Language: English - Basic
 • - Computer Skills: Not required
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Not required
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

JD tổng quát:

 • Lên chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Kiểm soát và thực thi hiệu quả.
 • Tạo dựng mối quan hệ với Nhà đầu tư, các bên liên quan.
 • Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng.
 • Phát triển mạng lưới, hệ thống quản lý kinh doanh.
 • Hỗ trợ đấu thầu, đàm phán Hợp đồng và ký kết thành công hợp đồng.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan phát triển dự án.

Yêu cầu bắt buộc:

 1. Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng, Các ngành khác có liên quan dự án xây dựng; từ 10 năm trở lên.
 2. Từng là PM/BD các công ty tổng thầu chuyên nghiệp. Hoặc vị trí Trưởng/phó phòng Kỹ thuật/Đấu thầu. Kinh nghiệm vị trí tương đương 3 năm.
 3. Hiểu biết về Hồ sơ Đấu thầu, dự thầu: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, đầu tư công.
 4. Hiểu biết về Biện pháp thi công tổng thể, tổ chức dữ liệu, khối lượng đấu thầu.
 5. Làm việc tại Huế (trụ sở chính công ty) hoặc HCM, và đi công tác ngắn hạn.
 6. Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản.

Yêu cầu ưu tiên:

 • Có chứng chỉ Hành nghề Hoạt động đấu thầu.
 • Có ngoại ngữ khác (tiếng Trung, Nhật,...)
 • Có chứng chỉ về Hợp đồng (FIDIC, ...)
 • Có CCHN Định giá từ hạng 02.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Giám Sát Thi Công

Vietnam, Executive

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager