|
Banner MyCareer

Chỉ Huy Trưởng

MS: MJ0000026

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 2

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính Hồ Chí Minh, mảng kinh doanh chính là thi công nhà công nghiệp cho các chủ đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu. Doanh thu năm 2018 dự kiến đạt 900 tỷ

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 07 years
Salary Range
$1,500 - $2,000
Job Level
Manager
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,500 - $2,000
 • - Other Benefits: - Thưởng hiệu quả kinh doanh; - Bảo hiểm sức khoẻ; - Teambuilding trong và ngoài nước;

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 07 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Powerpoint, Word
 • - Specialist Skills: Construction method, Quality Management (QM)
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Negotiation Skills, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 • Tổ chức thi công, tổ chức mặt bằng thi công hợp lý;
 • Lập kế hoạch thi công bao gồm kế hoạch nhân lực, vật tư, cung ứng;
 • Lập biện pháp thi công, triển khai biện pháp, kế hoạch tới nhóm kỹ sư hiện trường;
 • Hiểu biết về hệ thống QA/QC cho dự án và có thể chỉ đạo nhóm thực hiện đúng quy trình, kế hoạch nghiệm thu, kiểm soát chất lượng (ITP);
 • Hiểu biết cơ bản về HSE cần cho công trình, đặc biệt những pháp lý cơ bản khi tổ chức thi công công trình xây dựng;
 • Khả năng kiểm soát tiến độ;
 • Khả năng phát hiện rủi ro, nguy cơ dẫn đến lỗi trong chất lượng;
 • Làm hồ sơ thanh quyết toán cho dự án;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Giám Sát Thi Công

Vietnam, Executive