|

Job Search

Job Vacancies

Showing 1 - 11 out of 11 Jobs

Post Date Title Job Level Category Work Location Salary Range
Post Date
17
Apr 2019
QS Engineer

MJ0001049

Executive Civil/Construction Ho Chi Minh, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
QA/QC Leader

MJ0001048

Team Leader Civil/Construction Ho Chi Minh, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
QA/QC Engineer

MJ0001047

Executive Civil/Construction Ho Chi Minh, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc nhân sự

MJ0001046

Director Human Resources Ha Noi, Vietnam $1,000 - $2,000
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc tài chính

MJ0001045

Director Finance/Invetment Ha Noi, Vietnam $2,000 - $4,000
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc điều hành - Mảng xây dựng cầu đường

MJ0001044

Director Civil/Construction Ha Noi, Vietnam $3,000 - $5,000
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc kỹ thuật - Mảng xây dựng cầu đường

MJ0001043

Director Civil/Construction Ha Noi, Vietnam $2,000 - $3,000
Post Date
17
Apr 2019
Investment Immigration Relationship Manager

MJ0001042

Manager Legal/Law Ho Chi Minh, Vietnam $800 - $1,200
Post Date
17
Apr 2019
Quản lý dự án nội thất

MJ0001041

Manager Civil/Construction Da Nang, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
Trưởng phòng sản xuất sản phẩm nội thất

MJ0001040

Manager Architecture & Planning Da Nang, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
Trưởng phòng thiết kế và đấu thầu nội thất

MJ0001039

Manager Architecture & Planning Da Nang, Vietnam $1,000 - $2,000

Showing 1 - 11 out of 11 Jobs