|
Banner MyCareer

QA/QC Engineer

MS: MJ0001047

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 2

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2004, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và một chi nhánh tại Hồ Chí Minh, mảng kinh doanh chính là thi công cao ốc, khách sạn, nhà xưởng, nhà công nghiệp với tổng số nhân sự hiện tại hơn 300 nhân viên

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 03 years
Salary Range
Negotiable
Job Level
Executive
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: Negotiable
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Executive
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 03 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Autocad, Excel, Powerpoint, Word
 • - Specialist Skills: Quality Assurance (QA), Quality Control (QC)
 • - Soft Skills: Communication Skills, Teamwork Skills, Problem Solving
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 •  Tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng; 
 •  Lập kế hoạch quản lý chất lượng chi tiết cho dự án;
 • Thực hiện trình duyệt mẫu vật tư;
 • Làm hồ sơ thi công, hoàn công;
 • Thống kê các yêu cầu về vật liệu và sản phẩm của dự án; 
 • Thực hiện việc nén mẫu bê tông, kéo thép và thống kê kết quả sau thí nghiệm;
 • Thực hiện trình, duyệt mẫu vật tư
 • Thực hiện kiểm định thiết bị đo lường chất lượng;
 • Kiểm tra, giám sát quá trình thi công nhằm phát hiện kịp thời những điểm không phù hợp đối với bản vẽ và biện pháp thi công được duyệt;  
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí trong quá trình thi công;
 •  Định kỳ: báo cáo ngày, tuần cho Trưởng nhóm QA/QC; 
 •  Đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Chỉ Huy Trưởng

Vietnam, Manager

Quản lý dự án nội thất

Da Nang, Vietnam, Manager

Giám đốc kỹ thuật - Mảng xây dựng cầu đường

Ha Noi, Vietnam, Director

Giám đốc điều hành - Mảng xây dựng cầu đường

Ha Noi, Vietnam, Director

Sales Engineer

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive