|
Banner MyCareer

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

MS: MJ0001137

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của MyCareer là một trong những Công ty đem lại những giải pháp và dịch vụ xây dựng tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao, tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 05 years
Salary Range
Above $2,000
Job Level
Manager
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: Above $2,000
 • - Other Benefits: Chính sách chế độ và thu nhập theo chính sách hiện hành của Công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 05 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Civil & Industrial Engineer, Engineering
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Các băng cấp liên quan đến vị trí và lĩnh vực công việc

- Skills:

 • - Language: English - Basic
 • - Computer Skills: Not required
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Not required
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 1. Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Xây dựng Dân dựng & Công nghiệp
 2. Có khả năng làm việc độc lập và chủ động, mở rộng kinh doanh và phát triển doanh số
 3. Có khả năng giao tiếp tự tin, thuyết phục, kết nối mạnh mẽ, có mục tiêu rõ ràng
 4. Có mối quan hệ rộng với các hiệp hội doanh nghiệp để phát triển thị trường

 

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Ho Chi Minh, Vietnam, Executive

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Giám Sát Thi Công

Vietnam, Executive

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager