|
Banner MyCareer

KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

MS: MJ0001144

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Khách hàng của MyCareer là một trong những Công ty đem lại những giải pháp và dịch vụ xây dựng tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao, tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
< 03 year
Salary Range
₫15,000,000 - ₫29,000,000
Job Level
Executive
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: ₫15,000,000 - ₫29,000,000
 • - Other Benefits: Chế độ và quyền lợi theo luật hiện hành của Công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Executive
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: < 03 year

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Civil & Industrial Engineer, Engineering
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Tốt nghiệp Đại học và các bằng cấp liên quan đến vị trí ứng tuyển

- Skills:

 • - Language: English - Basic
 • - Computer Skills: Not required
 • - Specialist Skills: Shopdrawing 2D / Drafter, Shopdrawing 3D / 3D Modeler / Drafter, Quality Assurance (QA), Quality Control (QC)
 • - Soft Skills: Teamwork Skills, Strong Work Ethic
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Not required
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 1. Các chuyên ngành: Xây dựng, Kinh tế Xây dựng.
 2. Chuyên môn: QS / QAQC / Shop drawing / GS hiện trường
 3. Cấp bậc: nhân viên - trưởng nhóm
 4. Nơi làm việc: Q1-HCM ; Hải Phòng
 5. Ưu tiên: biết tiếng Anh, có chứng chỉ hành nghề.
 6. Chỉ tuyển có kinh nghiệm (từ 2 năm kinh nghiệm trở lên); không nhảy việc quá nhiều.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

TRƯỞNG PHÒNG KHO VẬN

Vietnam, Team Leader

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - Project Coordinator (Planning)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Giám Sát Thi Công

Vietnam, Executive

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager