|
Banner MyCareer

Branch Manager (building material)

MS: MJ0001106

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Mycareer's client is one of the pioneers in the development of light unburned materials for use in the modern and traditional construction industries.

Work Location
Ha Noi, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 05 years
Salary Range
$2,000 - $3,000
Job Level
Manager
Category
Building Materials

What we can offer

 • - Work Location: Ha Noi, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $2,000 - $3,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Building Materials
 • - Experience: ≥ 05 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Excel, Outlook, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn;
 2. Triển khai kế hoạch kinh doanh hằng năm;
 3. Thiết lập mạng lưới kinh doanh khu vực phía Bắc
 4. Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm;  
 5. Quản lý phòng kinh doanh và bộ phận văn phòng phía Bắc;
 6. Đào tạo và huấn luyện đội ngũ bán hàng, cộng tác viên,…;
 7. Chịu trách nhiệm chính về doanh thu, lợi nhuận và phát triển khách hàng mới. 

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Marketing Manger (building material)

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Sales Manager (building material)

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Factory Director

Ho Chi Minh, Vietnam, Director