|
Banner MyCareer

Branch Director (Main Contractor)

MS: MJ0001112

Mycareer.vn's client

Civil/Construction

Quantity: 1

Khách hàng của Mycareer được thành lập từ năm 2011, mảng kinh doanh chính là thi công nhà xưởng, nhà công nghiệp với tổng số nhân sự hiện tại hơn 150 nhân viên

Work Location
Ha Noi, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 10 years
Salary Range
$3,000 - $5,000
Job Level
Director
Category
Civil/Construction

What we can offer

 • - Work Location: Ha Noi, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $3,000 - $5,000
 • - Other Benefits: Theo chính sách công ty

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Director
 • - Category: Civil/Construction
 • - Experience: ≥ 10 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Intermediate
 • - Computer Skills: Excel, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills, Negotiation Skills, Critical Thinking, Teamwork Skills
 • - Leadership Skills: Team Motivation, Build Strong Relationships

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn;
 2. Tìm kiếm khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng;
 3. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc đấu thầu;
 4. Quản lý bộ phận văn phòng phía Bắc;
 5. Phối hợp với bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân viên cho chi nhánh phía Bắc;

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Trưởng phòng an toàn

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Trưởng phòng an ninh

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Giám đốc khối thi công

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám Đốc Dự Án

Da Nang, Vietnam, Director

Chỉ Huy Trưởng

Ho Chi Minh, Vietnam, Manager

Business Development Director (Construction Company)

Ho Chi Minh, Vietnam, Director